راه شهدا

Title: راه شهدا
Category: Arts / News and Media
Clicks: 2
Added on: Aug 13, 2014
PageRank:
0/10
Comments: 0
بعضی ها ما را سرزنش می کنند که چرا دم از کربلا می زنید و از عاشورا ؛ آنها نمیدانند که برای ما کربلا بیش از آنکه یک شهر باشد یک افق است که آن را به تعداد شهدایمان فتح کرده ایم ، نه یک بار نه دو بار ... به تعداد شهدایمان برگرفته شده از raheshohada.blog.ir
Comments
 characters left

Rating

Rating: 0.00 / 10 (0 Vote cast)