کمک پلاس

Title: کمک پلاس
Category: Business
Clicks: 7
Added on: Dec 3, 2015
PageRank:
0/10
Comments: 0
کمک پلاس اولین سامانه مدیریت ساختمان میباشد که امکان ارتباط مستقیم ساکنین بر عملیات مالی و پرداخت آنلاین را با آخرین تکنولوژی را ایجاد نموده است
Comments
 characters left

Rating

Rating: 10.00 / 10 (1 Vote cast)