نرم افزار مدیریت مدارس طاها سیستم

Title: نرم افزار مدیریت مدارس طاها سیستم
Category: Computers / Software
Clicks: 1
Added on: Jan 5, 2016
PageRank:
0/10
Comments: 0
طاها مدارس به هدف بهبود کیفیت اموزشی ارایه به نرم افزار هوشمند مدارس برای مدیریت مدرسه و اطلاع والدین از وضعیت تحصیلی فرزندانشان در سه پلتفرم وب موبایل و ویندوز نرم افزار موبایل مدارس طاها سیستم برای پیگیری وضعیت دانش آموزان طراحی پشته است
Comments
 characters left

Rating

Rating: 0.00 / 10 (0 Vote cast)