بازارچه پرندگان زینتی و خانگی بیردفا

Title: بازارچه پرندگان زینتی و خانگی بیردفا
Category: Shopping / Pets
Clicks: 0
Added on: Jun 29, 2014
PageRank:
0/10
Comments: 0
آیا در کار پرورش پرندگان زینتی ، خانگی و اهلی هستید؟ آیا می خواهید پرندگان خود را در قلمروی وسیع تر از شهر خود، در بستر اینترنت و در کل کشور به فروش بگذارید؟ آیا به دنبال نوع و نژاد خاصی از پرندگان می گردید؟ در بیردفا پرنده خود را بدون محدودیت مکانی و به صورت کاملاً رایگان به معرض فروش بگذارید و یا پرنده و نژاد مورد نظر خود را بیابید. عکس هایی از پرنده مورد نظر خود آماده کنید، شرایط فروش و یا خرید خود را بنویسید و آگهی خود را به صورت رایگان در بیردفا درج نمایید. برای گشت و گذار در بیردفا، بر روی تیره پرنده مورد نظرتان کلیک نمایید.
Comments
 characters left

Rating

Rating: 0.00 / 10 (0 Vote cast)